Velkommen til

Centrum Boligsameie!

Centrum Boligsameie er lokalisert i Osterhausgate 16 - 0183 Oslo

SØPPELROM


Matavfall (grønne poser)

Plast (blå poser)

Restavfall

Papp/papir


Skal du kaste noe annet enn det som en nevnt over, eller er søppelrommet fullt? Se utdrag fra Fredensborg minigjenbruksstasjons nettsider:


Innbyggere i Oslo kan levere avfall fra sin private husholdning gratis.

Du kan levere inntil 0,5 m³ av

 • metall
 • trevirke, maks 1 meter i lengde
  • Vi tar ikke imot impregnert trevirke. Impregnert trevirke må leveres ved en større gjenbruksstasjon.
 • keramikk og porselen
 • papir, papp og kartong
 • glass- og metallemballasje
 • batterier, lysstoffrør og lyspære
 • farlig avfall (som for eksempel malingsrester)
  • Emballasjen skal være tett, og hvis du ikke leverer i originalemballasjen må du merke innholdet.
  • Du kan ikke levere eksplosiver og fyrverkeri (kontakt politiet på telefon 02800), radioaktive materialer (kontakt Institutt for energiteknikk på telefon 63 80 60 00 ( medisiner  (leveres til apotek), eller smittefarlig avfall som for eksempel sprøyter
 • plastprodukter
 • isopor
 • Nespresso kaffekapsler
 • små elektriske apparater
 • små gjenstander til ombruk som andre kan ta med seg (elektriske artikler kan ikke leveres til ombruk)
 • klær, tøy og tekstiler

Hvis du skal levere mer enn 0,5 m³, eller noe annet enn det som står i listen ovenfor, som for eksempel møbler, så må du til en av de større gjenbruksstasjonene våre.


https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/oversikt-over-gjenbruksstasjoner/fredensborg-minigjenbruksstasjon/#gref