Tapt og funnet

Dersom noen finner nøkler i sameiet er det viktig at de leveres styret omgående. Vi får som regel beskjed umiddelbart når noen har mistet.

Slik unngår vi unødige kostnader for beboere med å skifte lås.