Brannalarm

Hva skal du gjøre?


Ved brannalarm skal alle gå ut i bakgården. Bruk trapp, IKKE HEIS.


Kan du ikke gå ut på grunn av røyk i oppgangen, bli i leiligheten til du får hjelp.


Hvis det er brann, ring 110! - men kun hvis det er brann, alarmen kan gå uten at det er brann. Vi er ikke koblet direkte til brannvesenet.


Ved synlig brann fra bakgård, skal alle gå ut på gaten. Brannvesen tilkalles da av den som ser det.Hva skjer når alarmen går?


Brannalarm vil bli sjekket og kan påvise om det er brann, eller skrudd av hvis det er falsk alarm.


Husk at alarmen inne i leiligheten ikke skal røres. Det fører til at vi må inn i leiligheten for å resette den.


Styret er ikke alltid tilstede, vi oppfordrer derfor flere til å lære seg brannalarmen, slik at det alltid er noen som kan skru av. Kontakt styret dersom du er villig til å få informasjon.