Bruk av søppelrom

Søppelrommet er for husholdningsavfall (grønn pose) Plast (blå pose)

restavfall (ordinær plastpose) og papir - som legges i egne containere merket papir. Styret har organisert med 2 ekstra søppelcontainere for å bedre på kapasiteten.


Avfallshåndtering. Påse å sortér avfallet, hermetikk og glass skal ikke kastes i søplerommet, man skal heller ikke overfylle søplekassene slik at lokket ikke går igjen - dette fører til sjenerende lukt. 


Styret har vedtatt å vaske både rommet og conteinerne oftere, slik at det blir en total forbedring i rommet.


Det er ikke lov å hensette møbler, TV eller annet innbo i søplerommet. Sameiet får da en kostnad med bortkjøring.


Rommet er kameraovervåket, og beboere som hensetter ting kan bli belastet for bortkjøring av annet avfall.


Flasker, glass og metallembalasje kastes i containere ved Jokerbutikken som ligger ved Ankerkvartalet. Det er også gjenbruksstasjon på Fagerborg,

og det er mulig å levere glass, lyspører og lystoffrør på KIWI i Møllergata.


Hvis spørsmål, send mail til: styret@centrumboligsameie.no