Vedlikehold

Rensking av nedløp fra takrenner. Alle beboere må sjekke avløp på sine balkonger. Dette gjøres ved at man heller på vann for å se at det faktisk renner ned. Det er rist på balkongen og takrennen som går ned i denne risten kan løftes opp, slik at man kan se ned i avløpet. Dersom beboere oppdager at det er tett, kan de få hjelp til å åpne avløpet ved å kontakte styret, som igjen rekvirerer vaktmester.